Diploma'r sefydliad marchnata siartredig

Y rhaglen nesaf yn dechrau: Medi 2022

Mae cymhwyster CIM ar Lefel 6 yn datblygu eich sgiliau marchnata strategol gan eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa farchnata a pherfformio'n broffesiynol ar lefel rheolwr.

Bydd gennych y dewis o ddau gymhwyster ar y lefel hon, i gyd-fynd â'ch llwybr gyrfa unigol. Gellir cyflawni pob modiwl hefyd fel dyfarniad unigol.

Ennill Cymhwyster

Er mwyn cyflawni'r Diploma Marchnata Proffesiynol, bydd angen i chi ennill pàs ym mhob un o'r tri modiwl canlynol.

CIM Diploma Module image

Er mwyn cyflawni'r Diploma Marchnata Digidol Proffesiynol, bydd angen i chi ennill pàs ym mhob un o'r tri modiwl gorfodol.

Llyfryn Diploma CIM

CIM Diploma Brochure