Tystysgrif CIM marchnata digidol proffesiynol

Y rhaglen nesaf yn dechrau: Medi 2023

Mae cymhwyster CIM ar Lefel 4 yn adeiladu ar eich sgiliau marchnata tactegol gan eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa farchnata a pherfformio'n broffesiynol ar lefel weithredol o fewn eich adran farchnata.

Yn yr Ysgol Reolaeth, cewch gyfle i astudio'r Dystysgrif mewn Marchnata Digidol Proffesiynol.

Cyflawni'r cymhwyster

Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 4, bydd angen i chi ennill pàs ym mhob un o'r tri modiwl canlynol:

LLYFRYN TYSTYSGRIF CIM

CIM Certificate Brochure