Croeso i Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe

Gan darparu ystod o raddau israddedig ac ôl-raddedig, yn ogystal â chyfleoedd cydweithredol, mae ein cysylltiadau cryf gyda chyrff achredu proffesiynol a diwydiannau yn cael ei adlewyrchu yn ein dull arloesol o ddysgu ac ymchwilio gan sicrhau dechrau gwych i yrfa ein myfyrwyr, ein staff a’n partneriaid.

Dysgwch fwy am yr Ysgol Reolaeth.

AACSB logo

Astudiwch yn yr Ysgol Reolaeth

Dysgwch am ein hadrannau a dewch o hyd i’r radd israddedig neu ôl-raddedig sy'n berffaith ar eich cyfer chi

Ein hymchwil ar waith

Ein cenhadaeth yw cynhyrchu ymchwil cydweithredol, arloesol ac amlddisgyblaethol drwy weithio gyda rhai o’r ymchwilwyr gorau a disgleiriaf o bob cwr o’r byd.

Dysgwch fwy am ein hymchwil ac ymunwch â'n cymuned.

Yn ymddiddori mewn ymchwil ôl-raddedig? Dewch o hyd i'r cwrs ymchwil i chi.

Eisiau gweithio gyda ni?

Drwy weithio ochr yn ochr â ni, gallwn roi mynediad i chi at feddyliau disgleiriaf a
mwyaf uchelgeisiol y dyfodol a gallwn
hefyd helpu i hyfforddi a datblygu eich gweithlu i fod yn gwbl barod ar gyfer yr
heriau y bydd eich sefydliad yn dod ar
eu traws.

Dysgwch fwy ynghylch sut y gallwn gydweithio.