Galluedd a Gallu Ymchwil a Datblygu'r GIG

Cadarnhau Galluedd a Gallu Ymddiriedolaeth y GIG yw'r weithdrefn dichonoldeb leol mae sefydliad y GIG yn ei dilyn i asesu a chadarnhau a oes gan y sefydliad yr adnoddau, y polisïau a'r defnyddwyr gwasanaeth angenrheidiol i gyflawni'r astudiaeth ymchwil yn llwyddiannus yn unol â'r amserlen a'r targed.

Bydd yr Adran Ymchwil a Datblygu yn y GIG sy'n gysylltiedig â'r prosiect ymchwil yn cynnal asesiad ffurfiol i asesu dichonoldeb yr astudiaeth ymchwil drwy:

a. Asesu - Asesu a oes gan yr Ymddiriedolaeth y galluedd a'r gallu i gymryd rhan yn yr astudiaeth drwy adolygu:

 • Isafswm y dogfennau a dderbyniwyd
 • Yr angen am Brif Ymchwilydd neu Gydweithredwr lleol
 • Y boblogaeth ofynnol i fodloni'r targed recriwtio
 • Staff ar gael i gyflawni'r astudiaeth
 • Ymweliad dethol safle

b. Trefnu - rhoi trefniadau ymarferol ar waith i ddarparu'r galluedd a'r gallu i gynnal yr astudiaeth yn llwyddiannus:

 • Cytuno ar Ddatganiad o Weithgareddau
 • Hyfforddiant penodol i'r astudiaeth
 • Cadarnhad gan y gwasanaethau a fydd yn ymwneud â'r astudiaeth
 • Cadarnhad gan ddarparwyr allanol gwasanaethau
 • Cytundeb ar drefniadau ariannol
 • Llythyrau mynediad/contractau er anrhydedd

c. Cadarnhau - cadarnhau bod gan yr Ymddiriedolaeth y galluedd a'r gallu i gynnal yr astudiaeth yn unol â'r amserlen a'r targed, drwy gyd-gadarnhau'r Datganiad o Weithgareddau ar gyfer astudiaethau anfasnachol neu lofnodi cytundeb ffurfiol rhwng y Noddwr a'r Ymddiriedolaeth.

 • Derbyniwyd cymeradwyaeth yr HRA
 • Cytundeb/datganiad o weithgareddau wedi'i gwblhau'n llawn
 • Llythyr o gytundeb rhwng yr ymddiriedolaeth a'r sefydliad
 • E-bost yn cadarnhau galluedd a gallu