Welsh- exploring global problems logo

Beth yw'r podlediadau?

Croeso i’n cyfres o bodlediadau ‘Archwilio Problemau Byd-eang’, lle bydd ein hacademyddion yn trafod sut mae eu hymchwil arloesol yn helpu i ymdrin ag amrywiaeth o heriau rhyngwladol.

Mae pynciau’n cynnwys arloesedd ym maes iechyd, newid yn yr hinsawdd, ynni glân a thechnolegau digidol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Gwrandewch a thanysgrifiwch i’r gyfres gan ddefnyddio’ch darparwr podlediadau dewisol neu cliciwch ar yr academyddion unigol isod i gael rhagor o wybodaeth am bob podlediad.

Ewch i'n tudalen cymorth podlediad i ddysgu rhagor am sut i wrando.

Gwrandewch ar bob podlediad

Spotify podcast logo 2

Ein Gwesteiwr

Dyma westeiwr ein cyfres ‘Archwilio Problemau Byd-eang,’ Sam Blaxland, Cymrawd Ôl-ddoethurol yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe.

Cafodd Sam ei eni a’i fagu yn Sir Benfro ac mae newydd ysgrifennu llyfr ar hanes Abertawe ers 1945. At hynny, mae Sam yn addysgu ar gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig ac yn ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a’r radio’n trafod gwleidyddiaeth a materion cyhoeddus.

Tymor 2 - Penodau Cyfredol

Tymor 1 - Penodau Cyfredol