Student presenting poster to an audience

Mae'r gystadleuaeth boster yn ddigwyddiad mawreddog ac yn gyfle i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gyflwyno poster o'u hymchwil i gynulleidfa amlddisgyblaethol gyda chynulleidfa proffil uchel yn bresennol. Mae'r tîm sgiliau ymchwil yn helpu'r myfyrwyr hyn i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth drwy raglen o gyrsiau hyfforddi.Cadwch lygad am fwy o wybodaeth a dyddiadau ynghylch Cystadleuaeth Poster PGR 2020.