Diabetes ac Ymarfer Corff

Rydym yn darganfod ymagweddau gwell at reoli glwcos ar gyfer diabetes math 1

Rydym yn darganfod ymagweddau gwell at reoli glwcos ar gyfer diabetes math 1

Yr Her

Nod ymchwilwyr Abertawe, fel rhan o dîm byd-eang, oedd ymchwilio i feicwyr proffesiynol â Diabetes math 1 er mwyn darganfod cliwiau am well rheolaeth ar glwcos. Gallai hyn helpu i ddatblygu argymhellion gwell i eraill â'r cyflwr.

Team Novo Nordisk

Y Dull

Teithiodd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe, gan gynnwys yr arbenigwr Diabetes Dr Richard Bracken, i Sbaen i ymuno â thîm rhyngwladol. Nod y tîm oedd monitro tîm beicio proffesiynol Novo Nordisk; dyma'r unig dîm beicio proffesiynol yn y byd sy'n cynnwys reidwyr â Diabetes Math 1.

Casglodd yr ymchwilwyr ddata maeth, glwcos a ffisioleg yn ystod hyfforddiant dwys y tîm a phrotocolau profi cynhwysfawr y gamp.

Yr Effaith

Llwyddodd y tîm ymchwil i:

  • ddeall yn well y ffactorau sy'n esbonio galluoedd y timau beicio
  • ymchwilio i'w harferion dietegol wrth hyfforddi a rasio a
  • nodi manylion arferion rheoli'r glwcos yn y gwaed sy'n caniatáu lefelau mor uchel o ymarfer corff

Bydd ymchwil i ofynion beicwyr elît, proffesiynol â Diabetes math 1 yn chwarae rhan bwysig o ran deall y cyflwr yn well i lawer o bobl eraill. Bydd y canfyddiadau'n llywio cyngor gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i unrhyw un mae'r cyflwr yn effeithio arno ac sydd am fod yn fwy egnïol yn gorfforol.

Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig
UNSG - Health
Text reads themau ymchwil prifysgol abertawe