Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

20 Mawrth 2023

Aelodau CYTREC mewn cynhadledd bwysig am wrthderfysgaeth ym Mhencadlys Europol

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

10 Mawrth 2023

Tîm Abertawe yn serennu yng nghystadleuaeth Cyber 9/12

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol ymhlith Darparwyr Gwasanaethau Lletya Ar-lein

2 Mawrth 2023

Lansio prosiect i Hybu Ymwybyddiaeth o Ddeddfwriaeth Newydd ynghylch Cynnwys Terfysgol

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12

18 Ionawr 2023

Tîm o fyfyrwyr Abertawe yn cyrraedd Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Seiber 9/12

Taith Addysgol Diwedd y Tymor i Fyfyrwyr LLM

9 Rhagfyr 2022

Taith Addysgol Diwedd y Tymor i Fyfyrwyr LLM

Ysgol y Gyfraith yn Rhagori yn Nhablau Prifysgolion y Byd

7 Tachwedd 2022

Ysgol y Gyfraith yn Rhagori yn Nhablau Prifysgolion y Byd

Myfyrwyr MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn mynd i Seremoni Wobrwyo 'Cyber 9/12'

26 Hydref 2022

Myfyrwyr MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn mynd i Seremoni Wobrwyo 'Cyber 9/12'

Prifysgol Abertawe'n cael ei chynrychioli yn Uwchgynhadledd Arweinwyr Galwad Christchurch

12 Hydref 2022

Prifysgol Abertawe'n cael ei chynrychioli yn Uwchgynhadledd Arweinwyr Galwad Christchurch

Dyfarnwyd Gwobr Bloomfield i Agnes

29 Medi 2022

Dyfarnwyd Gwobr Bloomfield i Agnes

Un o’n graddedigion diweddar yn y Gyfraith, Lorna, yn ennill Gwobr Eric McGraw

29 Medi 2022

Un o’n graddedigion diweddar yn y Gyfraith, Lorna, yn ennill Gwobr Eric McGraw

Cynhaliwyd yr 17eg Gynhadledd Flynyddol yn Abertawe

10 Medi 2022

Cynhaliwyd yr 17eg Gynhadledd Flynyddol yn Abertawe

Mari Watkins

10 Medi 2022

Myfyriwr graddedig o Ysgol y Gyfraith wedi’i galw i’r Bar a chael tymor prawf

Lansio Prosiect TRUE - Ymddiriedaeth mewn Tystiolaeth a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr

11 Awst 2022

Lansio Prosiect TRUE - Ymddiriedaeth mewn Tystiolaeth a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr

Stephenson Harwood yn rhoi interniaethau i fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe

5 Awst 2022

Stephenson Harwood yn rhoi interniaethau i fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe

HFW yn Gwobrwyo Myfyrwyr LLM Abertawe

3 Awst 2022

HFW yn Gwobrwyo Myfyrwyr LLM Abertawe

Edmundo'n ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

1 Awst 2022

Edmundo'n ennill Gwobr Hannaford Turner LLP

Fyfyrwyr Trent-Abertawe’n Graddio Gyda Chanlyniadau Rhagorol

29 Gorffennaf 2022

Fyfyrwyr Trent-Abertawe’n Graddio Gyda Chanlyniadau Rhagorol

Yuan yn ennill gwobr Yswiriant Morol Kennedys

29 Gorffennaf 2022

Yuan yn ennill gwobr Yswiriant Morol Kennedys

Yr IISTL yn cwrdd â'i gyn-fyfyrwyr yn Llundain

27 Gorffennaf 2022

Yr IISTL yn cwrdd â'i gyn-fyfyrwyr yn Llundain

Dyfarnwyd Gwobr Ince i Edmundo

25 Gorffennaf 2022

Dyfarnwyd Gwobr Ince i Edmundo

Graddau LLM Cyfraith Llongau a Masnach Abertawe yn Derbyn Canlyniadau Ardderchog

8 Gorffennaf 2022

Graddau LLM Cyfraith Llongau a Masnach Abertawe yn Derbyn Canlyniadau Ardderchog

Yr Athro Richard Williams yn rhan o Ddrafftio Siarter Llogi Llongau newydd BIMCO

26 Mai 2022

Yr Athro Richard Williams yn rhan o Ddrafftio Siarter Llogi Llongau newydd BIMCO

Marzia Babakarkhail yn rhannu ei stori llawn ysbrydoliaeth ag Ysgol y Gyfraith

5 Mai 2022

Marzia Babakarkhail yn rhannu ei stori llawn ysbrydoliaeth ag Ysgol y Gyfraith

Myfyriwr y Gyfraith wedi'i enwebu am Wobr LawWorks a Pro Bono i Fyfyrwyr gan yr Atwrnai Cyffredinol

20 Ebrill 2022

Myfyriwr y Gyfraith wedi'i enwebu am Wobr LawWorks a Pro Bono i Fyfyrwyr gan yr Atwrnai Cyffredinol

Digwyddiad Morgludiant Awtonomaidd yn Llundain

11 Ebrill 2022

Digwyddiad Morgludiant Awtonomaidd yn Llundain

Myfyrwyr y Gyfraith yn Mynychu Digwyddiad yn Lincoln's Inn

7 Ebrill 2022

Myfyrwyr y Gyfraith yn Mynychu Digwyddiad yn Lincoln's Inn

Y Gyfraith yn Abertawe yn y 200 Gorau yn Nhablau QS o Brifysgolion y Byd 2022

6 Ebrill 2022

Y Gyfraith yn Abertawe yn y 200 Gorau yn Nhablau QS o Brifysgolion y Byd 2022

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Ffug-lys Barn HFW a Thaith Gyflogadwyedd yn Llundain

5 Ebrill 2022

Rownd Derfynol Cystadleuaeth Ffug-lys Barn HFW a Thaith Gyflogadwyedd yn Llundain

Yr IISTL yn Cyd-drefnu Cystadleuaeth Ffug-lys Barn Morwrol Genedlaethol India

28 Mawrth 2022

Yr IISTL yn Cyd-drefnu Cystadleuaeth Ffug-lys Barn Morwrol Genedlaethol India

Canolfan Gyfreithiol y Plant yn derbyn grant gwerth £100,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn Foundation

23 Chwefror 2022

Canolfan Gyfreithiol y Plant yn derbyn grant gwerth £100,000

Clinig y Gyfraith Abertawe'n cael Grant gan Gymdeithas y Plant

27 Ionawr 2022

Clinig y Gyfraith Abertawe'n cael Grant gan Gymdeithas y Plant

Yr IISTL yn dathlu lansio monograff newydd

24 Ionawr 2022

Yr IISTL yn dathlu lansio monograff newydd

Myfyrwyr y cwrs MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn cyrraedd Rownd Derfynol Her Strategaeth Seiber 9/12 y DU

13 Ionawr 2022

Myfyrwyr y cwrs MA mewn Seiberdroseddu a Therfysgaeth yn cyrraedd Rownd Derfynol

Adroddiad Newydd wedi'i Gyhoeddi ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

10 Ionawr 2022

Adroddiad Newydd wedi'i Gyhoeddi ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

Digwyddiadau Siarad Aelodau’r IISTL

22 Medi 2022

Digwyddiadau Siarad Aelodau’r IISTL