CYSTADLAETHAU DADLAU MEWN FFUG LYS BLWYDDYN ACADEMAIDD 2020/21

Yn 2020/21, gwnaeth Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton gymryd rhan mewn 13 o gystadlaethau allanol, gyda'r 34 o fyfyrwyr canlynol yn cynrychioli Ysgol y Gyfraith:

 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Gwasg Prifysgol Rhydychen. - Dora Velenczei a Mari Watkins
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys English Speakers Union – Rhiannon Smith a Taliesyn Kallstrom
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Landmark Chambers Property – Louis Elliott a Zachariah Rooth
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Landmark Chambers Judicial Review – Thomas Plan a Jules Gwinnutt
 • Eiriolwr y Flwyddyn BPP – Taliesyn Kallstrom a Masuma Nessa
 • Cystadleuaeth Ffug Dreialon Prifysgol Surrey – Mohamed Felaya a Ruth Jones
 • Cystadleuaeth Dadlau Cyfraith Trosedd No. 5 Paper Buildings – Laurence Cooper a Lucy Brown
 • Cystadleuaeth Negodi - Dora Velenczei a Laurence Cooper, Aidan Reesor a Megan Lazarevic, Mohamed Felaya a Sara Jetten, Louis Elliott a Jasmine Stevendale
 • Cystadleuaeth Negodi Maynooth – Dora Velenczei a Laurence Cooper, Mari Watkins a Carlie Englefield, Jeevan Mann a Taliesyn Kallstrom, Justine Mears a Dominic Gray
 • Cystadleuaeth Gyfryngu ADR-ODR – Brianne Menchion, Zachary Hatton a Mohamed Felaya, Yasmin Daly, Aidan Reesor a Fatima Muhammad Nayyar, Connah Snape, Justine Mears a Taliesyn Kallstrom
 • Cwpan Mackay – Brianne Menchion a James Sackville
 • Cystadleuaeth Ffug Lys Genedlaethol Derby – Ritika Vig a Hope Young
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Genedlaethol Southampton – Alexandra Hill a Robert Gannon, Yoana Yankova a Kelly Barlow

CYFLAWNIADAU NODEDIG

Roedd y canlynol yn gyflawniadau nodedig iawn dros y flwyddyn:

 • Gwnaeth Mari a Dora gyrraedd rownd gynderfynol yr OUP - y pellaf y mae tîm Abertawe wedi cyrraedd erioed.
 • Daeth Brianne, Zachary a Mohamed yn ail yn nosbarth negodi Cystadleuaeth Gyfryngu ADR ODR, gan guro dros 20 o dimau ledled y byd
 • Daeth Dora a Laurence yn ail yng Nghystadleuaeth Negodi Maynooth
 • Daeth Taliesyn a Jeevan yn gydradd trydydd yng Nghystadleuaeth Negodi Maynooth
 • Daeth Brianne a James yn ail yng Nghwpan Mackay
 • Gwnaeth Mohamed a Ruth gyrraedd rownd gynderfynol Cystadleuaeth Treial Ffug Surrey.
 • Gwnaeth Aidan a Megan gymhwyso ar gyfer y Gystadleuaeth Negodi Genedlaethol, gan orffen yn yr 8fed safle.

Llongyfarchiadau i'n holl fyfyrwyr a gymerodd ran!

Cystadlaethau 2018/19

Yn 2018-2019, cystadlodd Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton mewn saith cystadleuaeth allanol, gyda’r myfyrwyr canlynol yn cynrychioli Ysgol y Gyfraith:

 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Oxford University Press - Lawrence Thomas a Cal Reid-Hutchings
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn English Speakers Union - Venus Graves ac Yusuf Ali
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Landmark Chambers Property - Hannah Hutchison a Varaidzo Kamhunga
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Adolygiad Barnwrol Landmark Chambers - Chris Brain a Saira Jawaid
 • Llysddadleuwr y Flwyddyn BPP - Meryl Hanmer, Caryl Thomas, Rhys Allen, Lewis Morgan
 • Cystadleuaeth Ffug Achos Llys Prifysgol Surrey - Caryl Thomas, Rhys Allen, Chris Brain, Louis Elliott
 • Cystadleuaeth Cyfweld â Chleient - Caryl Thomas, Meryl Hanmer
 • Cystadleuaeth Negodi - Lawrence Thomas George Gordsziejewicz, Justine Mears, Josh Creutzberg
 • Cystadleuaeth Gyfryngu - Yusuf Ali, Josh Creutzberg, Cal Reid-Hutchings
 • Cystadleuaeth Dadlau Cyfraith Feddygol - Rohan Ghosal, Abigain Rainey, Jodie Mellberg, Danielle Fisher
 • Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Cyfraith Feddygol - Louise Lynch, Hollie Bishop

CYFLAWNIADAU NODEDIG

Roedd y canlynol yn gyflawniadau arbennig o nodedig dros y flwyddyn:

 • Cyrhaeddodd Hannah a Varaidzo rownd gogynderfynol Cystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Eiddo Landmark Chambers
 • Enillodd y tîm Llysddadleuwyr y Flwyddyn Cystadleuaeth Rhanbarth y De a Chymru
 • Cyrhaeddodd Caryl Thomas Lwyfan Cenedlaethol y Gystadleuaeth Llysddadleuwyr y Flwyddyn BPP
 • Enillodd Caryl, Rhys, Chris a Louis Gystadleuaeth Ffug Achos Llys Prifysgol Surrey
 • Daeth Yusuf, Josh a Cal yn bedwerydd yn y Gystadleuaeth Cyfryngu Genedlaethol
 • Dyfarnwyd y wobr Prif Ddadleuwyr Unigol i Rohan yn y Gystadleuaeth Dadlau mewn Ffug Lys Barn Cyfraith Feddygol
 • Enillodd Caryl a Meryl y Gystadleuaeth Cyfweld â Chleient rhanbarth y De-orllewin, a daethant yn bedwerydd yn y Gystadleuaeth Genedlaethol

Llongyfarchiadau i bob un o’n myfyrwyr a gymerodd ran!