Dadlau mewn ffug lys barn yn Abertawe

Mae dadlau mewn ffug lys barn yn ffordd wych i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu, ymchwil a datrys problemau. Ceir cyfleoedd i’n myfyrwyr gymryd rhan yn y llu o gystadlaethau  drwy gydol y flwyddyn.

CYSTADLAETHAU DADLAU MEWN FFUG LYS BARN MEWNOL

CYSTADLAETHAU FFUG ACHOS LLYS

CYSTADLAETHAU DADLAU MEWN FFUG LYS BARN

CYSTADLAETHAU DADLAU

CYSTADLAETHAU ANWRTHWYNEBUS

NEWYDDION ARALL

CYFLEOEDD ERAILL