Cyfarwyddiadau

Gyrru

Cyfarwyddiadau i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan, Adeilad Emily Phipps, a Llyfrgell Glowyr De Cymru

(Sad Nav: SA2 7PG)

O'r Brifysgol, trowch i'r dde wrth y goleuadau traffig i Ffordd y Mwmbwls.

Trowch i'r dde wrth y set gyntaf o oleuadau traffig (cyffordd Lôn Sgeti). Ewch heibio Canolfan Chwaraeon y Brifysgol ar eich chwith, Ysbyty Singleton ar eich ochr dde ac wrth y gylchfan fach cymerwch yr allanfa dde i Heol Parc Sgeti.

Ewch yn syth ymlaen wrth y goleuadau traffig (ar ôl pasio Ysgol yr Esgob Gore ar eich ochr dde), gan droi i'r chwith wrth gyffordd Heol Gŵyr.

Ewch ymlaen trwy'r set nesaf o oleuadau traffig ac yn syth ar draws y gylchfan fach gyntaf, gan basio Ysgol Olchfa ar eich
chwith, trowch i'r dde wrth y gylchfan fach nesaf, i mewn i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

Dilynwch y ffordd i'r Sgwâr Canolog, lle dylai fod yn bosibl parcio.

Adeilad Emily Phipps

Dilynwch y ffordd o amgylch pentref y myfyrwyr a byddwch yn dod i adeilad a maes parcio llwyd o'r 1960au. Dyma Adeilad Emily Phipps.

Mae'r brif fynedfa i Adeilad Emily Phipps ar gornel yr adeilad ar frig y llethr.