Varsity Cymru'n dychwelyd ar ôl bwlch o ddwy flynedd

Ar ôl bwlch o ddwy flynedd o ganlyniad i bandemig Covid-19, mae'r dyddiad ar gyfer Varsity Cymru 2022 rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi cael ei gadarnhau.

Bydd Abertawe'n cynnal yr ŵyl chwaraeon sy'n para am wythnos eleni. Cynhelir y rhan fwyaf o'r cystadlaethau a'r gemau rygbi proffil uchel ddydd Mercher 27 Ebrill.

Dechreuodd Varsity Cymru gyda gêm rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe ar Barc yr Arfau yng Nghaerdydd ym 1997, ond mae wedi tyfu bob blwyddyn ers hynny a dyma'r digwyddiad aml-gamp mwyaf i fyfyrwyr yn y DU bellach.

Drwy gydol yr ŵyl chwaraeon wythnos o hyd, bydd myfyrwyr yn cystadlu mewn mwy na 30 o gampau gwahanol ar gyfer gwobr uchel ei bri Tarian Varsity Cymru. Mae'r campau'n cynnwys: ffrisbi eithafol; nofio; golff; cleddyfaeth; sboncen; paffio; pêl-fasged; a hoci.

Ar hyn o bryd, Prifysgol Caerdydd yw deiliad Tarian a Chwpan Varsity Cymru, o ganlyniad i'w buddugoliaethau yn 2019.

Meddai Georgia Smith, Swyddog Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Mae dychweliad Varsity Cymru'n destun cyffro mawr i mi, yn enwedig gan y bydd Abertawe'n ei gynnal! Ar ôl cwpl o flynyddoedd anodd i fyfyrwyr, rwy'n gwybod y bydd pawb ym Mhrifysgol Abertawe wrth eu boddau pan fydd Lôn Sgeti'n troi'n wyrdd unwaith eto.

“Bydd yn bleser i mi groesawu myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr yn ôl i weld y digwyddiad prifysgolion mwyaf yng Nghymru i ddathlu chwaraeon a chystadlu cyfeillgar.

“Rwy'n gofyn i holl fyfyrwyr Abertawe fod yn barod i ganu a bloeddio dros Abertawe a dangos i Gaerdydd gwerth y Fyddin Werdd a Gwyn!”

Varsity Cymru yw'r ail ddigwyddiad Varsity mwyaf yn y DU, ar ôl digwyddiadau Rhydychen a Chaergrawnt. Cefnogir y digwyddiad gan filoedd o fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd. Yn swyddogol, daeth 8,000 o fyfyrwyr i'r ŵyl chwaraeon dydd yn 2019 a daeth 13,000 o fyfyrwyr i gemau rygbi'r dynion a'r menywod yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

Gŵyl chwaraeon yw Varsity Cymru a chynhelir 48 o gemau calendr ar draws amrywiaeth o chwaraeon yn ystod y twrnamaint, wrth i'r cyfranogwyr gystadlu am Darian Varsity Cymru. Pan ddaw'r digwyddiad i Abertawe, cynhelir y chwaraeon amrywiol ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol y Prifysgolion ac uchafbwynt y digwyddiad fydd cynnal gemau rygbi timau'r dynion a'r menywod yn Stadiwm Liberty.

I gael rhagor o wybodaeth am ganlyniadau Varsity Cymru 2019, cliciwch yma.

Cipolwg ar y gorffennol

Chwaraewyd Gêm Sefydlu Gêm Varsity Cymru ym 1997 ym mhrifddinas Cymru, yng nghartref Clwb Rygbi Caerdydd, sef Parc yr Arfau, Caerdydd. Chwaraeodd timau'r ddwy brif Brifysgol yng Nghymru yn y gêm, sef Caerdydd ac Abertawe, a mabwysiadwyd y model "Varsity" hynod lwyddiannus, gan roi'r holl elw i Oxfam.

Yn y blynyddoedd cynnar, chwaraewyd gêm Varsity Cymru bob yn ail flwyddyn ym Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd ac ym Mharc San Helen, sef cartref Clwb Rygbi Abertawe. Yn hanesyddol, mae Prifysgol Abertawe wedi magu enw da am berfformio yn nigwyddiadau Varsity Cymru a, hyd heddiw, mae ei thimau wedi ennill 13 o gemau Varsity.

Mae Prifysgol Abertawe wedi gallu dewis ystod eang o chwaraewyr hynod ddawnus yn gyson, megis y Cymry, Alun Wynn Jones, Ritchie Pugh a Dwayne Peel. Yn 2007, roedd gan Abertawe 11 o chwaraewyr rhyngwladol FIRA yn y tîm o oedrannau amrywiol, gan ennill y gêm ym Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen gwefan Varsity Cymru.

Lluniau o varsity Cymru 2019

Varsity 2019

CYFLEOEDD NODDI

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i noddi Varsity Cymru 2020, cliciwch yma.