Noddwch sgolar

Mae ein cynllun ysgoloriaeth yn ceisio cynnwys yr amrediad eang o ddoniau pobl ifanc mewn chwaraeon unigol a thîm. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sy'n bodloni'r gofynion academaidd arferol ar gyfer mynediad, ac ar ben hynny wedi dangos gallu eithriadol yn eu maes chwaraeon. Mae ein rhaglen ysgoloriaethau chwaraeon yn caniatáu i ni gefnogi athletwyr dawnus i gyflawni eu potensial a chyrraedd eu nodau chwaraeon wrth astudio yn y Brifysgol.  Fodd bynnag, ceir ysgoloriaethau o lefelau gwahanol gan ddibynnu ar lefel y cyflawniad chwaraeon. Mewn rhai achosion, mae angen cyllid ychwanegol ar ein hathletwyr i helpu i leddfu’r baich ariannol a roddir arnynt wrth barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon.

Edrychwch ar rai o’n hysgolorion isod i weld sut gallai eich cyllid ychwanegol eu galluogi i barhau i gyflawni eu nodau.

Ein hysgolorion

Lewis Fraser
Lewis Fraser Head Shot

Nofio – Peirianneg Sifil Ail Flwyddyn 

Cyflawniadau uchaf:

  • Pencampwr Gemau Ieuenctid y Gymanwlad.
  • Medal Efydd yn y Bahamas 2017.

‘Rwyf wedi cyrraedd rownd derfynol iau Ewrop ddwywaith ac mae gennyf 2 wobr uwch yng Nghymru. Byddai fy arian ysgoloriaeth yn mynd tuag at wersyll hyfforddi yn Nhwrci a Miami eleni, a fyddai’n helpu fy hyfforddiant i gyrraedd treialon Gemau’r Olympaidd yn Llundain, Ebrill 2020.’

Chloe Davies Cai Davies Rhian Evans Ioan Wall

ENWI YSGOLORIAETH AR EICH HÔL NEU AR ÔL EICH SEFYDLIAD

Fel arall, gallwch greu eich ysgoloriaeth chwaraeon eich hun i helpu i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o athletwyr chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe. Gallai eich ysgoloriaeth roi’r cymorth hanfodol i alluogi ein hathletwyr sy’n fyfyrwyr i barhau i serennu. Bydd gennych hawliau enwi llawn dros yr ysgoloriaeth a manteision ychwanegol amrywiol eraill sy’n gysylltiedig â’ch cymorth hael.  Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth.