Chwaraeon perfformiad uchel

Mae rhaglen chwaraeon perfformiad uchel y Brifysgol yn cynnwys grŵp dethol o chwaraeon. Mae gan bob un o'r rhain bennaeth ffrwd sy'n gweithio'n agos gyda'r hyfforddwyr i roi pob cyfle i'r athletwyr berfformio i’r safon uchaf. Mae ein chwaraeon perfformiad uchel yn elwa ar: wasanaethau gwyddor chwaraeon, rheoli ffordd o fyw athletwyr, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Mae ein timau wedi cyflawni llwyddiant yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS), ac mae athletwyr unigol wedi bod yn fuddugol mewn cystadlaethau ar lefel brifysgol, genedlaethol a rhyngwladol. Mae llawer o'r clybiau hefyd yn cynnig cyfle i gystadlu yn system genedlaethol Cymru ar gyfer eu camp benodol.

High Performance Sport Logo

Holl chwaraeon eraill

Mae gan Chwaraeon Abertawe ystod enfawr o glybiau chwaraeon cystadleuol a rhai nad ydynt yn cystadlu.  Mae myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn yn Chwaraeon Abertawe.  Trwy ein dewis anferth o glybiau a chwaraeon eraill, ein nod yw creu awyrgylch sy’n ei wneud yn hawdd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn chwaraeon.

Mae ein timau’n cystadlu yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS), cystadlaethau lleol a chystadlaethau sy’n benodol i chwaraeon neu’n chwarae mewn cynghreiriau nad ydynt yn gystadleuol yn y Brifysgol.

Student sport logo