Fel rhan o fywyd iach a chytbwys ym Mhrifysgol Abertawe, gall myfyrwyr ymaelodi â'r gampfa ac elwa o nifer o fanteision am bris gostyngol - does dim amser gwell i ymaelodi â Chwaraeon Abertawe!

Mae ymaelodi'n cynnig y manteision gwych canlynol:

  • Mae aelodaeth flynyddol yn rhoi hawl i chi ddefnyddio 69 o gampfeydd yn y DU fel rhan o gynllun UNIversal BUCS.
  • Mynediad i gyfleusterau'r gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae ((i ailagor Medi 2020) a Champws Singleton 
  • Amserlen ddiwygiedig o ddosbarthiadau, gan gynnwys mynediad i'r holl ddosbarthiadau rhithwir
  • Wifi am ddim wrth i chi ymarfer

 
Campfa a dosbarth

Talu wrth Fynd

Misol

Un Semester 

Dau Semester 

Blynyddol

£4.00

£15.00

£75.00

N/A

£120.00

 

Pwll a mwy

Talu wrth Fynd

Misol

Un Semester 

Dau Semester 

Blynyddol

N/A

£27.50

£125.00

£235.00

£275

 

I drafod y math gorau o aelodaeth i chi, neu i drefnu ymweliad anffurfiol â'n cyfleusterau, anfonwch e-bost at dîm cyfeillgar a chymwynasgar y dderbynfa yn memberships.sbsp@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 513513 - edrychwn ymlaen at glywed gennych.