Mae gan y Parc Chwaraeon Bae Abertawe, sydd wrth ymyl Campws Parc Singleton, amrywiaeth o gyfleusterau hyfforddi ar gyfer pob lefel, gan gynnwys caeau chwaraeon, trac rhedeg, canolfan athletau dan do, campfa, cyrtiau chwaraeon raced a phwll nofio 50m.

Beth bynnag fo'ch gallu, eich diddordebau neu'ch amcanion, gallwn gynnig y cymorth a'r cyfleoedd sydd eu hangen arnoch i gyflawni.

Cymerwch gipolwg ar ein cyfleusterau a'n hopsiynau aelodaeth neu cysylltwch â ni i drefnu taith drwy ffonio 01792 513513.

Canolfan Athletau a Hoci

x

Er mwyn cystadlu ar y lefel uchaf mae angen hyfforddiant lefel uchel. Mae'r Ganolfan Athletau a Hoci yn cynnig hynny, gyda staff a chyfleusterau hyfforddi gwych i'ch helpu i fod mor heini â phosibl.

Canolbwynt y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yw'r trac athletau awyr agored lle mae aelodau clwb rhedeg Harriers Abertawe a chlybiau rhedeg eraill yn Abertawe yn hyfforddi. Rydym hefyd yn cynnig caeau chwaraeon o'r radd flaenaf a lle i hyfforddi yn yr awyr agored.

Y Gampfa

x

Mae croeso i bawb, o ddechreuwyr llwyr i athletwyr profiadol, ddefnyddio ein cyfleusterau campfa o'r radd flaenaf.

Gallwch roi cynnig ar un o'n dosbarthiadau ffitrwydd drwy ddefnyddio aelodaeth campfa neu drwy dalu wrth ddefnyddio.

 

Cyfleusterau Dan Do

x

Mae ein cyfleusterau dan do yn ddelfrydol i'w defnyddio drwy gydol y flwyddyn, ni waeth beth fo'r tywydd.

Mae gennym ddigonedd o opsiynau hyfforddi dan do, gan gynnwys neuadd chwaraeon y gellir ei harchebu ar gyfer gemau pêl-fasged, badminton neu at ddefnydd cyffredinol. Mae cyrsiau sboncen ar gael hefyd.

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

x

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru, sy'n 50m o hyd, yn addas ar gyfer sesiynau nofio hamddenol a chystadlaethau neu hyfforddiant lefel uchel.

Gellir cael mynediad i'r pwll, sy'n rhan o'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol wrth ymyl Campws Parc Singleton, drwy un o becynnau aelodaeth Chwaraeon Abertawe, Chwaraeon a Mwy.