x

Mae Abertawe yn ddinas anhygoel o ran chwaraeon ac mae Prifysgol Abertawe yn ganolog i'r hyn sy'n digwydd yno. Fel prifysgol, rydym yn falch iawn o'r bartneriaeth sydd gennym â sefydliadau chwaraeon elît sy'n golygu y gallwn gynnig arlwy chwaraeon o'r radd flaenaf i fyfyrwyr a'r gymuned.

Deallwn nad yw'r un athletwr yn cyrraedd lefelau elît ar ei ben ei hun, felly mae Chwaraeon Abertawe yn gweithio gyda sefydliadau a chyfleusterau chwaraeon eraill i sicrhau bod gan ein hathletwyr y siawns orau bosibl o lwyddo.

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf a sefydledig â mwy na 30 o sefydliadau chwaraeon lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys timau chwaraeon proffesiynol, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a thimau rygbi'r Gweilch a'r Sgarlets.

Ymhlith y trefniadau cydweithredol mae cyfleusterau hyfforddi a rennir, prosiectau ymchwil ym maes gwyddor chwaraeon, gwyddor data, lleoliadau gwaith, nawdd corfforaethol a mentrau parthau cefnogi i fyfyrwyr.

Mae'r Pwll Cenedlaethol yn Parc Chwaraeon Bae Abertawe yn gartref i Nofio Cymru ac mae'r ganolfan perfformiad uchel yno (un o ddwy yn unig yng Nghymru) yn cynnig amgylchedd hyfforddi o'r radd flaenaf i nofwyr elît.

Mae'r Brifysgol yn gweithio'n agos â Chwaraeon Anabledd Cymru ac roedd hyn yn amlwg yn ystod pencampwriaethau'r IPC yn 2014 a gynhaliwyd yn y Parc Chwaraeon Bae Abertawe.

Sefydliadau

  

Cyfleusterau