Ynglŷn â Hoffi Coffi

Rydw i’n ‘Hoffi Coffi’ ac rydym ninnau hefyd. Caffi Costa yw Hoffi Coffi, wedi’i leoli yn y llyfrgell gan gynnig Cymysgedd Arwyddnod eiconig Costa, sy’n gymysgedd a chydbwysedd perffaith o ffa Arabica ysgafn a Robusta cryf, wedi’u rhostio’n araf yn fanwl gywir am o leiaf 18 munud i sicrhau bod y ffa yn cadw eu sawr cynnes, eu harogl cyfoethog, a’u blas llyfn.

Rydym ni hefyd yn darparu ein bargen pryd Leaf & Loaf yma am £4.25, felly beth am alw heibio a phrynu brechdan, byrbryd a diod i ginio tra’ch bod chi yno!