Ynglŷn â Greggs

Mae Greggs, sy’n un o’n Partneriaethau Brand, yn sefydliad 80 mlwydd oed sy’n cynnig brechdanau ffres a chrwst pwff euraidd. Gyda dros 2000 o siopau yn y DU, yn cynnig bwyd heb stwff annifyr heb unrhyw liwiau artiffisial, sawrau wedi’u hychwanegu, traws-frasterau nac MSG, mae hwn wir yn ffefryn. Dewch i fanteisio ar fargen pryd neu sosej-rol heddiw!