Cefnogi myfyrwyr gyda’r argyfwng costau byw

Rydym ni'n gwybod bod hwn yn amser anodd, felly rydym ni'n cefnogi myfyrwyr yn ystod yr argyfwng costau byw drwy gynnig 10 pryd o fwyd o'n bwydlen graidd am £2.00.

Gyda chyris, mac a chaws, raps halwmi a mwy, mae rhywbeth at ddant pawb yn y brif fwydlen:

O’r brif fwydlen i £2.00 yn unig:

  • Stecen mewn pastai cwrw Harvey, gyda thatws stwnsh, pys a grefi
  • Korma cyw iâr a reis
  • Salad Mac a chaws a bara garlleg (VEGGIE)
  • Byrgyr madarch (VEGGIE)
  • Salad lasagne cig eidion a bara garlleg
  • Gamwn, wy, sglodion a phys
  • Bowlen reis katsu byrgyr (HALAL)
  • Powlen reis tofu katsu donburi (VEGGIE)
  • Sglodion Periw wedi'u llwytho gyda mins mayo sbeislyd heb gig a garnais crensiog (VEGAN)
  • Byrger cyw iâr wedi'i grilio gyda sglodion (HALAL)

Mae’r cynnig dim ond ar gael i fyfyrwyr. Mae’r cynnig ar gael drwy’r dydd bob dydd, am amser cyfyngedig yn unig a gall newid. Rhaid cyflwyno archebion drwy ap UniFoodHub.

SUT I ARCHEBU BWYD DRWY'R AP UniFoodHub

MANNAU CASGLU BWYD:

The Refectory

Swansea Social Hideaway

Callaghans

Coffeeopolis

Costa at The College

Café Glas