Ynglŷn â Blas

Mae Blas, sydd wedi’i leoli ym Mhwll Cenedlaethol Cymru, yn fan gwych i ail-lenwi eich cwpan Starbucks tra’ch bod chi’n defnyddio’r cyfleusterau yn y pwll. Ansawdd sydd wedi bod bwysicaf yn Starbucks erioed, ac felly bydd hi’n parhau. Yr unig beth sy’n cystadlu â’n hangerdd at goffi yw ein mwynhad o’i rannu.

Rydym ni hefyd yn darparu ein bargen pryd Leaf & Loaf yma am £4.25, felly beth am alw heibio a phrynu brechdan, byrbryd a diod i ginio tra’ch bod chi yno!