Dyddiadau Talu Ar Gyfer 2022/23

Mynediad Medi 2022 

  • Rhandaliad 1af (O leiaf 50%) cyn neu ar adeg cofrestru
  • Ail randaliad (25%) yn ddyledus erbyn 1af Chwefror 2023
  • Rhandaliad terfynol (25%) yn ddyledus erbyn 1af Mai 2023

 

Dyddiadau Talu Ar Gyfer 2021/22

Mynediad Medi 2021

  • Rhandaliad 1af (O leiaf 50%) cyn neu ar adeg cofrestru
  • Ail randaliad (25%) yn ddyledus erbyn 1af Chwefror 2022
  • Rhandaliad terfynol (25%) yn ddyledus erbyn 6ed Mai 2022

Mynediad Ionawr 2022

  • Rhandaliad 1af (O leiaf 50%) cyn neu ar adeg cofrestru
  • Ail randaliad (25%) yn ddyledus erbyn 6ed Mai 2022
  • Rhandaliad terfynol (25%) yn ddyledus erbyn 26ain Awst 2022

 

Cwestiynau cyffredin

Sesiynau 'Galw Heibio' Cyllid

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ffioedd dysgu ac os hoffech siarad ag aelod o'n tîm, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio ar yr adegau a'r lleoliadau canlynol:

Campws y Parc - Adran Gyllid, Llawr Gwaelod

Dydd Llun: 1.00yp - 4.00yp
Dydd Mercher: 10.00yb - 1.00yp
Dydd Gwener: 1.00yp - 4.00yp

Campws y Bae - Canolfan Wybodaeth y Twr

Dydd Iau: 10.00yb - 1.00yp

 Ebost: income.tuition@abertawe.ac.uk

Dulliau Talu Derbyniol