Is-Ganghellor: Yr Athro Paul Boyle

Yr Is-ganghellor yw prif weithredwr a phrif swyddog academaidd a gweinyddol y Brifysgol. Mae'n rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r Brifysgol, ac yn gyfrifol am ei chynadlwyedd ariannol.  

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Paul Boyle, Vice-Chancellor

Mae’r Is-ganghellor yn cael cymorth Uwch-dîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am weithgareddau penodol yn y Brifysgol. 


Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol - Niamh Lamond

Y Cofrestrydd yw pennaeth gwasanaethau proffesiynol, gweinyddol a chymorth y Brifysgol gan gynnwys AD, Ystadau, Digidol a Marchnata. Mae hi hefyd yn gyfrifol am lywodraethu'r Brifysgol.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Nimah Lamont - Head and Shoulders

Profost - Yr Athro Steve Wilks

Fel profost, mae gan yr Athro Steve Wilks awdurdod dirprwyedig dros gynllunio ac adnoddau, ac mae’n gyfrifol am oruchwylio holl Gyfadrannau academaidd Prifysgol Abertawe.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Steve Wilks H&S

Dirprwy Is-ganghellor, Addysg - Yr Athro Martin Stringer

Mae’r Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor yn gyfrifol am Recriwtio Myfyrwyr, Profiad Myfyrwyr ac Addysg.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Professor Martin Stringer in front of bookshelves

Dirprwy Is-ganghellor, Ymchwil ac Arloesi - Yr Athro Helen Griffiths

Mae’r Athro Helen Griffiths, Dirprwy Is-ganghellor yn gyfrifol am Ymchwil ac Arloesi

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

Yr Athro Helen Griffiths

Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol - Yr Athro Judith Lamie

Mae’r Athro Judith Lamie, Dirprwy Is-ganghellor yn gyfrifol am Rhyngwladol.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

Yr Athro Judith Lamie

Deon Gweithredol a Dirprwy Is-ganghellor

Mae’r Athro Elwen Evans CB, Dirprwy Is-ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

Yr Athro Elwen Evans at her desk

Deon Gweithredol a Dirprwy Is-ganghellor

Yr Athro Keith Lloyd - Deon Gweithredol a Dirprwy Is-ganghellor y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

yr Athro Keith Lloyd

Deon Gweithredol Interim a Dirprwy Is-ganghellor

Yr Athro Johann Sienz - Deon Gweithredol Interim a Dirprwy Is-ganghellor y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Bywgraffiad a manylion cyswllt

 

yr Athro Johann Sienz

Prif Swyddog Cyllid, Sarah Jones

Sarah Jones yw'r Prif Swyddog Cyllid ac mae’n gyfrifol am roi arweinyddiaeth ariannol strategol, cyfarwyddyd a chyngor arbenigol ar bob mater ariannol ar draws gwasanaethau gweithredol y Brifysgol, yn ogystal â rhoi mewnbwn sylweddol i'r penderfyniadau strategol ynghylch buddsoddi. 

Bywgraffiad a manylion cyswllt

Sarah Jones image