Pwyntiau unigol 3-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (1 Chwefror 2023)

Cyflog Pwynt£
Cyflog  1  7 20,903
Cyflog  2
8 21,134
Disc* 21,400
Cyflog 3
10 21,761
Disc* 21,197
Disc* 21,630
Cyflog 4      11 22,197
12 22,630
13 23,149
14 23,662
15 24,144
Disc* 24,715
Disc* 25,285
Cyflog 5      16 24,715
17 25,285
18 25,948
19 26,642
20 27,396
Disc 28,131
Disc 28,929
Disc 29,762
Cyflog 6       21 28,131
22 28,929
23 29,762
24 30,619
25 31,502
Disc* 32,411
Disc* 33,348
Disc* 34,314
Cyflog 7      26 32,411
27 33,348
28 34,314
29 35,308
30 36,333
Disc* 37,386
Disc* 38,474
Cyflog 8

       
31 37,386
32 38,474
33 39,592
34 40,745
35 41,931
36 43,155
Disc* 44,414
Disc* 45,737
Cyflog 9       37 44,414
38 45,737
40 48,423
41 49,841
43 52,841
Disc* 54,421
Disc* 56,048
Disc* 57,724
Cyflog 10     44 54,421
45 56,048
46 57,724
47 59,450
48 61,523
49 63,059
Disc* 64,946
Disc* 66,890

Nodir swyddi ar Radd 10a drwy’r broses cynllunio busnes ar gyfer Unedau Gwasanaethau Proffesiynol a chânt eu recriwtio drwy broses ddiffiniedig

Cyflog Pwynt£
Cyflog 10a
Dim cynyddrannau awtomatig   
7 67,730
8 68,577
9 69,432
10 70,296 
11 71,173
12 72,062
13 72,958
14 73,868
15 74,787
16 75,723
17 76,664
18 77,624
19 78,592

 

*Nid yw pwyntiau dewisol ar y Raddfa Gyflog yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar berfformiad ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn parhau i fod yn weladwy ar y Raddfa Gyflog am fod cydweithwyr ar y pwyntiau cyflog hynny am resymau hanesyddol.