Pwyntiau unigol 3-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (o fis Ebrill 2021)

Gradd a sgôr HERAPwyntCyflog (£)
Cyflog 1
up to 180 was 
3 18,077
 Cyflog 2
181-195  
5 18,132
Disc* 18,212 
Cyflog 3
196-213
      
6 18,212
7 18,529
8 18,852
9 19,209
10 19,623
Disc* 20,092
Disc* 20,600
Cyflog 4
214-232      
11 20,092
12 20,600
13 21,135
14 21,686
15 22,254
Disc* 22,847
Disc* 23,487
Cyflog 5
233-265       
16 22,847
17 23,487
18 24,174
19 24,871
20 25,627
Disc 26,341
Disc 27,116
Disc 27,924
Cyflog 6
266-312       
21 26,341
22 27,116
23 27,924
24 28,756
25 29,614
Disc* 30,497
Disc* 31,406
Disc* 32,344
Cyflog 7
314-368      
26 30,497
27 31,406
28 32,344
29 33,309
30 34,304
Disc* 35,326
Disc* 36,382
Cyflog 8
369-414

       
31 35,326
32 36,382
33 37,467
34 38,587
35 39,739
36 40,927
Disc* 42,149
Disc* 43,434
Cyflog 9
415-480       
37 42,149
38 43,434
40 46,042
41 47,419
43 50,296
Disc* 51,799
Disc* 53,348
Disc* 54,943

Cyflog 10
481+

44 51,799
45 53,348
46 54,943
47 56,587
48 58,560
49 60,022
Disc* 61,818 
Disc* 63,668 


Nodir swyddi ar Radd 10a drwy’r broses cynllunio busnes ar gyfer Unedau Gwasanaethau Proffesiynol a chânt eu recriwtio drwy broses ddiffiniedig

Gradd a sgôr HERAPwyntCyflog (£)
Cyflog 10a
Dim cynyddrannau awtomatig   
7 64,468
8 65,274
9 66,088 
10 66,911 
11 67,745
12 68,591
13 69,444 
14 70,311 
15 71,185 
16 72,076 
17 72,972 
18 73,885 
19 74,807 

*Nid yw pwyntiau dewisol ar y Raddfa Gyflog yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar berfformiad ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn parhau i fod yn weladwy ar y Raddfa Gyflog am fod cydweithwyr ar y pwyntiau cyflog hynny am resymau hanesyddol.