Isod mae rhestr o ddogfennau a ffurflenni sy’n berthnasol i weithio ym Mhrifysgol Abertawe. Cyfeiriwch at eich llythyr apwyntiad i wirio pa ddogfennau a ffurflenni yr ydych eu hangen i ddarllen ac/neu eu cwblhau cyn dechrau eich swydd newydd.

Ffurflenni

Dogfennau/Polisiau