PRIFYSGOL ABERTAWE – UN O’R 100 O GYFLOGWYR GORAU

Stonewall 2022

Flag - Baner

Mae Prifysgol Abertawe’n hollol ymrwymedig i gydraddoldeb LGBT+

Rydym yn ymdrechu i wella a mesur ein llwyddiannau ym maes cydraddoldeb LGBT+ er mwyn sicrhau bod staff a myfyrwyr yn teimlo’n ddiogel ac wedi’u derbyn yn y gwaith ac yn eu hastudiaethau, waeth beth yw eu tueddfryd rhywiol a’u hunaniaeth rhywedd.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewal sy’n rhoi i ni offeryn meincnodi diffiniol i fesur ein cynnydd o ran cynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn y gweithle.

Mae’r mynegai’n canolbwyntio ar 10 maes polisi ac arfer cyflogaeth, gan gynnwys grwpiau rhwydweithio, datblygu gyrfa, hyfforddiant ac ymgysylltu cymunedol.

Yn 2020, mae Prifysgol Abertawe wedi cadw safle 47 ym Mynegai Cyflogwyr y DU. Rydym yn falch iawn o wella’n safle ymhlith y Cyrff Addysg sy’n cyfranogi, gyda Phrifysgol Abertawe’n ennill y chweched safle yn y DU.

BETH YW LGBT+

Mae’r term LGBT yn cyfeirio at bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Lesbiad: menyw a ddenir gan fenywod eraill
Hoyw: dyn a ddenir gan ddynion eraill
Deurywiol: unigolyn a ddenir gan bobl waeth beth yw eu rhywedd 
Trawsryweddol: unigolyn mae ei rywedd yn wahanol i’r rhyw a ddynodwyd iddo adeg geni. 

Mae’r (+) yn cyfeirio at hunaniaethau rhywiol a rhyweddol eraill, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain) panrhywiol, anrhywiol, rhyngrywiol, yn cwestiynu, queer, genderqueer, amlrywiol.

EIN CYFLAWNIADAU A’N CYDNABYDDIAETH LGBT+

Rydym wedi cyflawni nifer o wobrau gwych ers i ni ymuno â’r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle ac rydym yn falch o gyflawni’r safle:

Logos showing awards for LGBT inclusivity in Welsh

Cymerwch Ran

Anfonwch e-bost i Rwydwaith LGBT+ y Brifysgol, os hoffech chi ddod yn aelod o'r rhwydwaith a/neu Raglen y Cynghreiriaid.