Mae ein hadran AD arobryn yn ymrwymedig i gefnogi'r Brifysgol i wireddu ei huchelgeisiau, ac mae hyn yn cynnwys:

  • galluogi'r gwaith o recriwtio, cadw a datblygu cydweithwyr er mwyn gwireddu cenhadaeth y Brifysgol
  • cefnogi datblygiad gweithlu medrus sy'n gallu ymateb i newid yn effeithiol
  • cynnig amgylchedd gwaith cadarnhaol a theg i bawb. 

Cysylltwch â ni

Wedi'i harwain gan Siân Cushion, Cyfarwyddwr AD, mae ein cymuned yn cynnwys tîm canolog sy'n gweithio gyda Phartneriaid Busnes dynodedig i bob Coleg ac Uned Gwasanaethau Proffesiynol.

I gysylltu â'r derbynfa AD, anfonwch e-bost at Alison Gunduz, neu ffoniwch +44 (0)1792 295138

Fel arall, cysylltwch â'r aelod perthnasol o staff yn ein Huwch-dîm Rheoli, fel a ganlyn:

NameJob titleContact details
Jess Cotgias Pennaeth Cysylltiadau Cyflogaeth a Gwobrwyo e-bostiwch Jess or call +44 (0)1792 513295
Gail Evans Pennaeth Cydymffurfiad, Polisi a Rheolaeth e-bostiwch Gail or call: +44 (0)1792 295814 
Angharad Keefe Pennaeth Darparu Gwasanaethau AD e-bostiwch Angharad or call: +44 (0)1792 602077
Brian Knaggs Pennaeth Trawsnewid AD e-bostiwch Brian or call: +44 (0)1792 604257
Bethan Lewis Pennaeth Cyfle Cyfartal e-bostiwch Bethan or call: +44 (0)1792 295351
Martyn Lewis Pennaeth Partneriaeth Busnes AD e-bostiwch Martyn or call: +44 (0)1792 604256
Sarah Morris Pennaeth Gwelliant Prosesau e-bostiwch Sarah or call: +44 (0)1792 602833


Adnoddau Dynol
First Floor, Grove Building Extension,
Swansea University,
Singleton Park,
Swansea,
SA2 8PP