Dr Lia Amaxilati

Darlithydd mewn Cyfraith Llongau a Masnach, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604551
117a
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Dr Amaxilati â Phrifysgol Abertawe yn 2019. Ar ôl cwblhau ei gradd PhD yn ddiweddar, mae'n arbenigo ar gyfraith y Morlys, cyfraith Llafur Morol a hawliadau Anafiadau Personol. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, bu Dr Amaxilati yn gweithio fel Darlithydd mewn Cyfraith Breifat yn y Frenhines Mary, Prifysgol Llundain. Roedd hi hefyd yn diwtor y gyfraith ym Mhrifysgol Southampton lle addysgodd gyfraith y Morlys ar lefel LLM. Mae Dr Amaxilati yn gyfreithiwr cymwysedig yng Ngwlad Groeg.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Morlys
  • Cyfraith llafur morol
  • Hawliadau am anafiadau personol
  • Siartrau llogi llongau
  • Cyfraith Camwedd