Mr Tashi Gyaltsen

Mr Tashi Gyaltsen

Uwch-swyddog Ymgysylltu â Busnes Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPIC, Science and Engineering - Faculty

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
956A
Llawr Cyntaf
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Trosolwg

Ymgysylltu Busnes a Datblygu

Buddsoddiad rhanddeiliaid mewn ymchwil PhD sy’n mynd i’r afael â heriau byd go iawn yn y Ganolfan Ymchwil DA sy’n canolbwyntio ar Bobl (EPSRC CDT) yn y sectorau: iechyd a lles, gweithgynhyrchu clyfar; a gwasanaethau economi ddigidol drawstoriadol.

Archwilio buddsoddiad ymchwil yn ddiweddarach yn 2022/23 gyda'r gymuned aml-randdeiliad ganlynol:

HSBC, AppsBroker, Thomas-Carroll, Pearson, TWI Engineering Consultancy, Protium, AstraZeneca, Pfizer, GSK, GKN Aerospace, Toshiba Research Lab, Lusas, DVLA, Swyddfa Digidol y Cabinet, Iechyd a Gofal Digidol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Elusen Canser Moondance a llawer mwy…

2022

  • BT. Cipio a Chyflwyno Data Ymdrochol ar gyfer gwneud Penderfyniadau Diwydiannol a Rhannu Gwybodaeth. Prif oruchwyliwr: Dr Simon Robinson
  • CENTURY. Ymagwedd sy’n canolbwyntio ar Bobl i Ymchwilio i Gymhelliant Dysgwyr ac Effaith e-Ddysgu. Prif oruchwyliwr: Dr Simon Robinson
  • Ysbyty Treforys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Canfod Canser y Pancreas yn Gynnar gan Ddefnyddio Delweddu Meddygol a Sbectrosgopeg. Prif oruchwyliwr: Dr Deb Roy
  • Rescape Innovation. Archwilio rôl realiti rhithwir a deallusrwydd artiffisial wrth leihau problem unigrwydd ymhlith unigolion. Prif oruchwyliwr: Dr Tom Owen
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. System Dysgu Peirianyddol sy’n Canolbwyntio ar Bobl i Ddadansoddi a Rhagfynegi Llif Cleifion drwy Ysbytai. Prif oruchwyliwr: Dr Martin Porcheron
  • Vaarst. Techneg cwblhau cwmwl pwyntiau 3D newydd, gan ryngweithio â phobl, ar gyfer arolygu dan y môr. Prif oruchwyliwr: Dr Gary Tam
  • Vaarst. Defnyddio deallusrwydd peirianyddol a dynol ar gyfer dull effeithlon o labelu data heriol. Prif oruchwyliwr: Yr Athro Mark Jones
  • Tata Steel. Ymagwedd Bayesaidd Pobl yn Gyntaf at Wneud Penderfyniadau mewn Rheoli Ansawdd. Prif oruchwyliwr: Dr Alma Rahat
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gweithio gyda chlinigwyr a defnyddio technegau dysgu peirianyddol newydd i synhwyro arwyddion cynnar o ganser y coluddyn. Prosiect a phrif oruchwylwyr i'w cadarnhau

 

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Rhagor o archwilio buddsoddiad i ymchwil ar waith yn 2021/2022 gyda’r gymuned aml-randdeiliaid ganlynol:

AstraZeneca, Accenture, Pfizer, GSK, Amplify, BT, Vodafone, GKN Aerospace, Rescape, Huawei, Lab Ymchwil Toshiba, Ysbyty Treforys, Stofl, BIP Caerdydd a’r Fro, Gwasanaeth Genomeg Meddygol Cymru Gyfan, DVLA, Iechyd a Gofal Digidol Cymru, a mwy…

Rhwydweithio gyda’r Diwydiant: NHSx, PwC, Visa, HSBC, Mastercard, BBC, Amazon, Fforwm Economaidd y Byd, IBM, Facebook, Barclays, Digital Catapult, Royal Mint, Thales, Yoello, Atos, Direct Line Group, Pearson, Olio, Bulb, Swyddfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Seneddol, Swyddfa Ystadegau Gwladol a’r Swyddfa Deallusrwydd Artiffisial.