Bay Campus image
Mrs Tracey Williams

Mrs Tracey Williams

Athro Cyswllt, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.Trosolwg

Cyfarwyddwr Rhaglen y cyrsiau cyfrifeg a chyllid ôl-raddedig. Uwch Ddarlithydd Cyfrifeg sy'n arbenigo mewn cyfrifeg ariannol a chyfrifeg rheoli ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, gyda dros 10 mlynedd o brofiad o addysgu cyfrifeg. Cymrawd Advance HE a chymhwyster Tystysgrif Ôl-raddedig. Dechreuodd addysgu dysgwyr proffesiynol ar gyrsiau AAT ac ACCA, cyn symud i addysg uwch yn 2015.

Graddiodd gydag MEng Peirianneg Gemegol o Goleg Imperial Llundain ac yna cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig ACA gyda Coopers a Deloittes. Mae wedi cyflawni rolau amrywiol mewn diwydiant, ac mae ganddi flynyddoedd lawer o brofiad o gyfrifeg rheoli reoli a chyfrifeg statudol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfrifeg Ariannol
  • Cyfrifeg Rheoli

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'n addysgu cyfrifeg ariannol a chyfrifeg rheoli lefel 6 ac ôl-raddedig. Cyfrifeg ariannol uwch, gan gynnwys trafodion a chydgrynhoadau cymhleth ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Rheoli perfformiad uwch ar lefel ôl-raddedig, gan gynnwys dadansoddi problemau busnes cymhleth ac arfarnu'r datrysiadau.