Professor Siwan Davies

Yr Athro Siwan Davies

Cadair Bersonol, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295233

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 206
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton

Trosolwg

Mae’r Athro Siwan Davies yn aelod o Adran Ddaeryddiaeth Prifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Teffrogronoleg
  • Gwyddoniaeth gwartnernaidd a newidiadau palaeoamgylcheddol
  • Newidiadau sydyn a chyflym yn yr hinsawdd
  • Geogronoleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Dynameg Amgylcheddol

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar amrywioldeb amgylcheddol yn ystod y cyfnod Cwaternaidd ac effeithiau newidiadau yn yr hinsawdd yn y dyfodol. Ffocws ein hymchwil yw’r rhanbarthau hynny sy’n arbennig o sensitif i newidiadau yn yr hinsawdd (gan gynnwys hinsoddau trofannol ac oer a’r rheiny sy’n dioddef o danau gwyllt). Mae hefyd yn ystyried y rhyngweithio rhwng newidiadau yn yr hinsawdd, ymyrraeth ddynol a digwyddiadau trychinebus.

Prif Wobrau