Swansea Bay Campus
Dr Simon Williams

Dr Simon Williams

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cyn ymuno ag Abertawe, roedd Simon yn Ddarlithydd ym Mhrifysgol Aston ac yn Athro Cynorthwyol Ymchwil ym Mhrifysgol ‘Northwestern’ yn Chicago yn yr Unol Daleithiau. Mae hefyd ar hyn o bryd yn Ddirprwy Athro Cynorthwyol yn Northwestern. Cwblhaodd ei PhD mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae hefyd wedi cyflawni swyddi addysgu neu ymchwil ym Mhrifysgol Caerfaddon a Phrifysgol Caergrawnt.

Mae ymchwil Simon yn canolbwyntio ar (1) y dadansoddiad beirniadol o foeseg gorfforaethol a niwed corfforaethol a (2) anghydraddoldebau hiliol, ethnig a rhywedd mewn gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).  Ei nod yw cynhyrchu ymchwil sydd o ddiddordeb i amrywiaeth o gynulleidfaoedd anacademaidd yn ogystal ag i'r cyhoedd yn fwy cyffredinol. Mae wedi gweithio gyda nifer o elusennau a chyrff anllywodraethol ac mae ei ymchwil wedi cael ei drafod ar nifer o’r cyfryngau gan gynnwys The Times, BBC a Science Magazine.

Meysydd Arbenigedd

  • Anghydraddoldebau hiliol, ethnig a rhywedd mewn gyrfaoedd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM)
  • Hyfforddi gyrfaol
  • Niwed corfforaethol
  • Penderfynyddion masnachol iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd mae Simon yn dysgu ar fodiwlau a phynciau sy'n ymwneud â Moeseg Busnes a Chyd-destun Byd-eang Trefniadaeth.

Ymchwil