Dr Simon Robinson

Dr Simon Robinson

Athro Cyswllt, Computer Science
116
Llawr Cyntaf
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddyfeisiau a rhyngweithiadau sydd wedi'u cynllunio gyda defnyddwyr sy'n dod i'r amlwg ac ar eu cyfer – pobl mewn rhanbarthau gwledig neu ranbarthau sy'n datblygu lle mae argaeledd cysylltedd a thechnoleg yn isel yn aml. Rydw i hefyd yn Gyfarwyddwr blwyddyn MSc Canolfan EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Gwella Rhyngweithio Dynol a Chydweithredu â Systemau a Yrrir gan Ddata a Gwybodaeth.

Ariennir fy ngwaith presennol gan grantiau EPSRC UnMute, PV interfaces and Breaking the Glass. Rydw i wedi bod yn rhan o'r prosiectau Reshaping the expected future, Scaling the rural enterprise, Community-generated media for the next billion a Multimodal, negotiated interaction in mobile scenarios. Mae rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn a gwaith arall ar fy ngwefan bersonol – gweler simon.robinson.ac.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron (HCI)
  • Dylunio a Chyd-greu Cyfranogol
  • Rhyngwynebau Defnyddwyr Sgyrsiol
  • Cyfrifiadura Hollbresennol
  • Dyfeisiau y Gellir eu Hanffurfio
  • Rhyngrwyd Pethau
  • Defnyddwyr sy'n Dod i'r Amlwg
  • Dylunio Rhyngweithio Isel a Symudol