Mynedfa flaen Grove
Yr Athro Steve Luzio

Yr Athro Steve Luzio

Cadair Bersonol, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295078

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

125
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Steve Luzio yn wyddonydd clinigol sy'n ymwneud â mesur a dehongli canlyniadau sy'n gysylltiedig â diabetes gan gynnwys diagnosis o ddiabetes, monitro rheoli diabetes a chynhyrchion secretu celloedd beta. Mae wedi sefydlu labordy canolog sydd wedi'i achredu'n genedlaethol yn yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe sy'n bwysig i lawer o brosiectau yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae ei arbenigedd mewn treialon clinigol, yn enwedig ar gyfer trin diabetes, wedi arwain at gysylltiad hir â'r diwydiant fferyllol ac yn fwy diweddar gyda'r diwydiant dyfeisiau a diagnosteg yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae'r Athro Luzio yn gydawdur dros 150 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid a thros 200 o grynodebau cyfarfod ar sbectrwm eang o agweddau ar ddiabetes gan gynnwys; secretu celloedd beta, cymhlethdodau diabetes, triniaeth diabetes, y fethodoleg o fesur inswlin a pholypeptidau tebyg i proinswlin.

Meysydd Arbenigedd

  • Diabetes
  • Secretu Celloedd Beta
  • Treialon Clinigol
  • Imiwnedd
  • Achredu Labordai