Swansea Bay Campus
Mr Scott Tuppen

Mr Scott Tuppen

Darlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513089

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl cwblhau gradd gymhwyso yn y Gyfraith, dechreuodd Scott yrfa ym maes rheoli masnachol wrth hefyd gwblhau astudiaethau ôl-raddedig yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd lle arbenigodd mewn cyfraith fasnachol. Yn ddiweddarach, cymhwysodd fel cyfreithiwr ar ôl cwblhau'r Cwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol BPP.

Yn ystod ei yrfa rheoli, bu'n rhan o nifer o brosiectau a mentrau mawr a arweiniodd ato wahoddiadau i gyflwyno darlithoedd gwadd i fyfyrwyr prifysgol. Taniodd hyn ei ddiddordeb mewn addysgu.

Dychwelodd Scott i'r brifysgol fel myfyriwr aeddfed i gwblhau cwrs TAR ac, yn hwyrach, ddyfarnwyd Statws Athro Cymwysedig iddo ar ôl iddo gwblhau lleoliadau gwaith yn addysgu'r gyfraith a busnes. Ar ôl y cwrs TAR, cwblhaodd radd MA mewn Datblygiad Proffesiynol, Addysg a Hyfforddiant.

Yn 2014, fe'i penodwyd yn ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth. Mae Scott wedi addysgu bron pob maes pwnc adrannol gan gynnwys: marchnata; strategaeth; menter ac arloesi; a phobl a sefydliadau.

Y tu allan i'r brifysgol, mae Scott yn gweithio fel cyfreithiwr ymgynghorol a'i brif ffocws yw cyfraith fasnachol ac ymgyfreithio. Mae Scott hefyd yn ymddiriedolwr ac yn is-gadeirydd elusen eiriolaeth genedlaethol.

Rhwng 2014 a 2016, bu Scott yn ymgynghorydd yn Senedd Ewrop a rhwng 2016 a 2018 bu'n uwch-ymgynghorydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Scott'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch; yn aelod o Gymdeithas Athrawon y Gyfraith; ac yn aelod o Gymdeithas Ysgolheigion y Gyfraith.

Yn flaenorol, bu Scott yn adolygwr cymheiriaid ar gyfer y Journal of International & Interdisciplinary Business Research a'r llyfr testun Effective Management.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Contract
  • Entrepreneuriaeth
  • Cyfraith Cyflogaeth
  • Strategaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cyfraith Busnes a Chyflogaeth
  • Entrepreneuriaeth
  • Marchnata a Strategaeth
Ymchwil Cydweithrediadau