A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea

Mr Ross Evans

Uwch-ddarlithydd, Education

Cyfeiriad ebost

020
Llawr Gwaelod
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Ross Evans yn ddarlithydd Addysg Gychwynnol i Athrawnon ym maes Cyfrifiadureg. Mae ganddo gefndir helaeth mewn cyfrifiadureg, TGCh a thechnoleg ddigidol o bersbectif ysgol uwchradd, wedi iddo ddysgu ar draws ysgolion yng Nghymru a Lloegr. Archwiliodd ymchwil Ross effaith prosesau arsylwi ysgolion ar wella addysgeg ac yn fwy diweddar, fel arweinydd adran, sut y mae hunanwerthuso yn gallu effeithio ar effaith yr addysgu a’r dysgu.

Meysydd Arbenigedd

  • Olrhain a dadansoddi data
  • Addysg gyfrifiadureg mewn ysgolion uwchradd
  • Dysgu annibynnol ac o bell
  • Hunanwerthuso adrannol
  • Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon
  • Rheoli Ystafell Ddosbarth
  • Cymhwysedd Digidol