Aerial shot of Bay Campus
Headshot of Rachel Cook

Dr Rachel Cook

Darlithydd mewn Pobl a Sefydliadau: Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymddygiad Sefydliadol, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604837

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
329
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Rachel yn rhan o Grŵp Pobl a Sefydliadau’r Ysgol Reolaeth. Ei phrif feysydd diddordeb yw cysylltiadau cyflogaeth a rheoli adnoddau dynol. Enillodd ei PhD o Brifysgol Caerdydd, a oedd yn canolbwyntio ar les yn y gweithle fel lens i ymchwilio i gysylltiadau cyflogaeth. Mae ganddi ddiddordeb personol a phroffesiynol yn yr undebau llafur. Mae’n Aelod Cysylltiol o’r CIPD.

Meysydd Arbenigedd

  • Cysylltiadau Cyflogaeth
  • Lles yn y Gweithle
  • Rheoli Adnoddau Dynol
  • Ymchwil Feintiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cysylltiadau cyflogaeth
  • Rheoli adnoddau dynol
  • Rheoli Adnoddau Dynol strategol
  • Ymddygiad sefydliadol
Ymchwil