Dr Natalie Wint

Dr Natalie Wint

Uwch-ddarlithydd, General Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - A_022
Llawr Gwaelod
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd rwy'n Ddarlithydd o fewn y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau (MRC) ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae fy ymchwil bresennol yn canolbwyntio ar gyrydiad caenau aloi metelig a ddefnyddir yn y diwydiant dur a'r defnydd o atalyddion resin cyfnewid ïonau o fewn caenau organig. Rwy'n gallu defnyddio offer electrocemegol o'r radd flaenaf fel SVET, SKP a SKPFM.

Mae fy ngwaith yn cynnwys gweithio'n agos gyda phartneriaid diwydiannol fel Tata Steel, BASF ac UPol ac mae'n cynnwys cydweithio â phrifysgolion sy'n arwain y byd yn y maes fel Prifysgol McMaster (Ontario), Prifysgol Virginia, Prifysgol Southern Mississippi a'r Montana Corrosion Center (Prifysgol Ohio State). Rwyf hefyd wedi cwblhau gwaith ochr yn ochr â’r Singapore Institute of Manufacturing Technology.

Yng ngoleuni'r cyfleoedd a gynigir gan weithgynhyrchu ychwanegion, nod fy ymchwil bresennol yw ymchwilio i berfformiad cyrydu cydrannau a gynhyrchir gan ddefnyddio ymasiad gwely powdr laser.

Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn ymgorffori cynwysoldeb ac amrywiaeth o fewn y cwricwlwm peirianneg, yn ogystal â dad-drefedigaethu’r cwricwlwm.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyrydiad lleol
  • Cyrydiad atmosfferig; cyrydu edeuffurf a dadlaminadu catodig
  • Cyrydiad galfanig
  • Cyrydiad aloeon Al
  • Caenau aloi metelig
  • Caenau organig
  • Atalyddion cyrydu
  • Cyrydiad cydrannau a weithgynhyrchwyd yn ychwanegol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gennyf ddiddordeb mewn cydweithio yn y meysydd canlynol:

• Dad-drefedigaethu’r cwricwlwm
• Cynhwysiant ac amrywiaeth o fewn cyd-destun peirianneg
• Ehangu Cyfranogiad
• Bwlch cyrhaeddiad BAME
• Datblygiad Ymchwil ôl-raddedig
• Lles Ymchwil ôl-raddedig ac iechyd meddwl

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau