A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea

Yr Athro Michelle Jones

Athro, Education

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
247
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae’r Athro Michelle Jones yn Athro Arweinyddiaeth a Dysgu Proffesiynol  ac, yn flaenorol, bu’n Bennaeth yr Adran Addysg ac Astudiaethau Plentyndod. Cyn hynny roedd ganddi swyddi academaidd ym Mhrifysgol Caerfaddon a Phrifysgol Maleia lle bu'n Ddirprwy Gyfarwyddwr y Sefydliad Arweinyddiaeth Addysgol. Mae ymrwymiad Dr Jones i ragoriaeth addysgol wedi sbarduno ei gyrfa gyfan. Mae wedi gweithio gydag asiantaethau'r llywodraeth yn Lloegr, Rwsia, Singapôr, Awstralia, Maleisia a Chymru, gan helpu i gynllunio a chyflwyno eu rhaglenni arweinyddiaeth a dysgu proffesiynol.

Yn ddiweddar iawn, bu’n cynorthwyo Llywodraeth Cymru yn ei rôl fel Cadeirydd Grŵp Achredu Dysgu Proffesiynol Cymru. Hi yw Arweinydd Academaidd MA Addysg Cenedlaethol (Cymru), rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol sy'n arwain y sector, sy'n cael ei datblygu gan saith SAU ledled Cymru. Mae Dr Jones yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Meysydd Arbenigedd

  • Arweinyddiaeth Addysgol
  • Dysgu Proffesiynol
  • Addysgeg Dysgu Cyfunol a Dysgu Ar-lein

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu ôl-raddedig:

MA Addysg:

  • Arwain a Rheoli Newid Sefydliadol
  • Modelau Cyfoes a Damcaniaethau ar Arweinyddiaeth Addysgol
  • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch

 

MA Cenedlaethol Addysg (Cymru)

Goruchwyliaeth PhD

Ymchwil