Mae ein staff yn hyfforddi gweithwyr iechyd a gofal gyda dull rhyngddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol. Trwy ymchwil ac arloesedd o’r radd flaenaf, rydym yn ceisio gwella canlyniadau gofal iechyd i gleifion yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae ein myfyrwyr yn elwa o'n safle ar y blaen mewn ymchwil sy'n llywio ein haddysgu o'r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Staff yn ôl Disgyblaeth Pwnc

Staff Bydwreigiaeth

Bydwreigiaeth

Staff Gwyddor Barafeddygol

Gwyddor Barafeddygol

Staff Gwaith Cymdeithasol

Darlithydd Gwaith Cymdeithasol

Staff therapïau

therapïau

Y Tîm Gweithredol

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol (Arloesi, Ymgysylltu a Datblygu Sefydliadol) yw’r Athro John Gammon. Mae ei bynciau arbenigol yn cynnwys llywodraethu yn y GIG ac ymarfer rheoli heintiau.

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol (Dysgu ac Addysgu ac Ymarfer Proffesiynol) yw’r Athro Michelle Lee. Diddordebau Michelle yw: gordewdra, archwaeth ac ymddygiad bwyta. Ei ffocws ymchwil cyfredol yw rôl prosesau gwybyddol wrth reoli pwysau corff.

Cyfarwyddwr Academi Iechyd a Llesiant Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw Mrs Julia Pridmore. Mae ei diddordebau yn cynnwys gwella ansawdd, llywodraethu a diogelwch y claf.