Campws y Bae
Headshot of woman

Dr Mariya Mathai

Uwch-ddarlithydd mewn Pobl a Sefydliadau, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602998

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Mariya â Phrifysgol Abertawe fel darlithiwr ym mis Rhagfyr 2021. Yn ddiweddar mae hi newydd gyflwyno ei PhD ym Mhrifysgol East Anglia. Roedd ei thraethawd ymchwil yn archwilio rôl diwylliant a dylanwad diwylliannol yn y broses o reoleiddio emosiynau yn y gweithle. Mae hi hefyd wedi darlithio ym Mhrifysgol Alliance, India am gyfnod byr.

Mae ei phrif ddiddordebau ymchwil ym maes traws-ddiwylliannol seicoleg, yn enwedig rheoleiddio emosiynau ar draws diwylliannau. Mae diddordeb ganddi hefyd ym mhrofiad dad-ddynoli yn y gweithle.

Mae hi hefyd yn Gymrawd Cysylltiol yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod cysylltiol Sefydliad Siartredig Datblygu Personél (CIPD).

Meysydd Arbenigedd

  • • Rheoleiddio emosiynau
  • • Diwylliant
  • • Dad-ddynoli yn y gweithle
  • • Rheoli Adnoddau Dynol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Rheoli Adnoddau Dynol
  • Rheoli Adnoddau Dynol yn Rhyngwladol
  • Rheoli Pobl
Ymchwil