An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Professor Martin Johnes

Yr Athro Martin Johnes

Athro, History

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

121
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Rwyf yn hanesydd Cymru fodern a diwylliant poblogaidd ym Mhrydain fodern.

Rwyf wedi cyhoeddi llyfrau ac erthyglau sy’n ystyried gwleidyddiaeth, chwaraeon, hil, hunaniaeth genedlaethol, cerddoriaeth bop, trychinebau a llywodraeth leol. Wrth wraidd mwyafrif fy ngwaith ymchwil y mae cwestiynau am hunaniaeth.Rwyf yn ymddiddori yn y ffordd y mae pobl yn meddwl am bwy ydynt a’u lle yn y byd.

Gellir lawrlwytho llawer o’r erthyglau hyn o’m proffil academia.edu.

Fy mlog ymchwil yw www.martinjohnes.com

Fy mhrif brosiect ymchwil ar hyn o bryd yw llyfr am iaith ac addysg yng Nghymru yn y 19eg ganrif, sydd â’r teitl dros dro:Welsh Not: Education and the Anglicization of 19th Century Wales.

Ar hyn o bryd, rwyf hefyd yn gweithio ar brosiectau ynghylch hanes moelni a gwrywdod, y ffin rhwng Cymru a Lloegr, a rôl hanes ym myd addysg Cymru a diwylliant Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Chwaraeon Cymru
  • Hunaniaeth Genedlaethol
  • Gwrywdod
  • Diwylliant poblogaidd