Dr Llinos Roberts

Pennaeth Dysgu yn y Gymuned, Medicine

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
135
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Dr Llinos Roberts yw'r arweinydd ar gyfer Dysgu Cymunedol, ar y rhaglenni Meddygaeth i Raddedigion (GEM) a Chydymaith Meddygol ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae hi hefyd yn feddyg teulu ac yn bartner ym meddygfa Cross Hands a'r Tymbl.

Meysydd Arbenigedd

  • Meddyg Teulu
  • Sgiliau Cyfathrebu
  • Sgiliau Clinigol