Bay campus
Dr Katerina Tsakou

Dr Katerina Tsakou

Darlithydd, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

218
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Katerina â Phrifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2017 fel Darlithydd mewn Cyllid. Cyflawnodd ei PhD ym Mhrifysgol Stirling (2017). Mae ganddi MSc mewn Cyllid ac Economeg (2011) o Brifysgol Southampton a BSc mewn Economeg (2008) o Brifysgol Crete (Gwlad Groeg).

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu a Rhagfynegi Anwadalrwydd
  • Econometreg Ariannol
  • Rheoli Risg
  • Data Amledd Uchel

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae ymchwil Katerina yn canolbwyntio ar ansefydlogrwydd ariannol ac econometreg ariannol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn modelu a rhagfynegi anwadalrwydd mynegai stoc ac anwadalrwydd a wireddir, gyda chysylltiad â rheoli risg.