Dr Katy Vaughan

Uwch-ddarlithydd, Law
104
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae diddordebau ymchwil Katy ym meysydd hawliau dynol, deddfwriaeth gwrthderfysgaeth a chyfraith gyhoeddus yn fras. Yn benodol, y broblem o normaleiddio mesurau cyfyngol a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar ddiogelu hawliau. Ei ffocws presennol yw'r gwrthdaro rhwng ystyriaethau diogelwch cenedlaethol a'r hawl i gael treial teg. Archwiliodd ei PhD pa mor gydnaws yw'r defnydd o weithdrefnau deunydd caeedig o dan Ddeddf Cyfiawnder a Diogelwch 2013 â safonau tegwch y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol

Cyn dechrau ei PhD, cafodd Katy LLB (Anrhydedd dosbarth cyntaf, Prifysgol Abertawe) ac LLM mewn Hawliau Dynol a Chyfraith Ryngwladol (Rhagoriaeth, Prifysgol Birmingham). Fe'i penodwyd yn Ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith ym mis Gorffennaf 2016.

Meysydd Arbenigedd

  • Hawliau dynol
  • Deddfwriaeth gwrthderfysgaeth
  • Mynediad at gyfiawnder
  • Hawl i dreial teg
  • Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol