Bay campus photo
J Choe staff profile photo

Dr Jaeyeon Choe

Lecturer in Tourism, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd Dr Jaeyeon Choe ei PhD mewn Rheoli Twristiaeth gydag Anthropoleg Ddiwylliannol fel is-bwnc o Brifysgol Talaith Pensylfania. Fel addysgwr rhyngwladol, mae hi wedi cael ei gwahodd fel ysgolhaig gwadd i Ganada, Indonesia, y Ffindir, yr Almaen, Gwlad Thai a Fietnam. Mae ei meysydd ymchwil yn ymwneud â thwristiaeth les/ysbrydol/grefyddol, datblygu twristiaeth gynaliadwy, lles cymunedau wedi'u hymyleiddio a lliniaru tlodi. Mae hi'n gyd-awdur y llyfr “Pilgrimage Beyond the Officially Sacred: Understanding the Geographies of Religion and Spirituality in Sacred Travel” (Routledge, 2020).

Mae hi hefyd yn arwain y prosiect, 'Twristiaeth ar gyfer Nodau Datblygu Cynaliadwy: Twristiaeth Les a Datblygu Cymunedau Cynaliadwy ym Mali, Indonesia.'

Gan ddefnyddio ei brwdfrydedd am greu gwybodaeth ar y cyd, mae hi'n gweithio'n weithredol gyda chymunedau academaidd ASEAN. Bu'n llwyddiannus wrth gyd-drefnu a chyd-gadeirio'r Cysylltiad Ymfudo a Thwristiaeth: Creu Symposiwm Cynaliadwyedd Cymdeithasol, gyda Phrifysgol Genedlaethol Fietnam, Hanoi ym mis 2018. Gwnaeth hi hefyd gyflwyno llawer o brif siaradwyr gwadd mewn cynadleddau twristiaeth gynaliadwy yn ne-ddwyrain Asia.

Mae'n gwasanaethu fel golygydd cysylltiol ar gyfer y cyfnodolyn Tourism Geographies, bwrdd golygyddol International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, a chymrawd o'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol.Cyd-sefydlodd hi'r Rhwydwaith Hamdden i Ffoaduriaid a Mewnfudwyr gyda sefydliadau cymunedol a chynghorau lleol yn ne Lloegr.

Mae'n cynnal "Cyfres Sgyrsiau Amser Te" ar YouTube, sy'n ymdrin â thwristiaeth les ac ysbrydol, twristiaeth grefyddol, pererindod a thwristiaeth de-ddwyrain Asia gydag awduron ac ymarferwyr allweddol yn y maes. Mae hi hefyd yn cynhyrchu adroddiadau rhanddeiliaid misol o'r teitl, "Asia Pacific Travel and Tourism Report" gyda phartneriaid yn y diwydiant.

Meysydd Arbenigedd

  • Twristiaeth/Pererindod Grefyddol
  • Twristiaeth Ysbrydol/Les
  • Datblygiad Twristiaeth Gynaliadwy
  • Lles Cymunedau sydd wedi'u Hymyleiddio