An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Joanna Rydzewska

Dr Joanna Rydzewska

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Ffilm, Media

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602635

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

124
Llawr Cyntaf
Technium Digidol
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Roedd Joanna yn fyfyriwr israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Lodz, Gwlad Pwyl, lle cwblhaodd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac MA mewn Astudiaethau Americanaidd. Roedd ganddi hefyd gysylltiadau agos ag Ysgol Ffilm Lodz.

Cyn Prifysgol Abertawe, roedd Joanna yn Gymrawd Fulbright yn Adran Rhethreg a Ffilm, Prifysgol California, Berkeley, lle cafodd ei goruchwylio gan yr Athro Linda Williams a gweithio ar sinema Hollywood a theori ffilm ffeministaidd.

Wrth ymuno ag Abertawe, cwblhaodd Joanna ei PhD yn edrych ar gyfarwyddwyr a chymeriadau Gwlad Pwyl yn sinema Prydain. Enillodd y PGCert HE (Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch) a daeth yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). Mae gan Joanna Wobr Rhagoriaeth Addysgu gan Brifysgol Lodz.

Mae ymchwil Joanna yn canolbwyntio ar sinema Ewropeaidd, Dwyrain Ewrop a Phrydain gyda phwyslais arbennig ar alltudiaeth, ymfudo ac astudiaethau ffilm trawswladol. Mae hi wedi ysgrifennu ar gyfarwyddwyr Pwylaidd émigré - ymhlith eraill Roman Polanski, Krzysztof Kieslowski a Pawel Pawlikowski - yn ogystal â chynrychiolaeth ymfudo Pwylaidd mewn ffilm a theledu Pwylaidd a Phrydain. Mae holl ymchwil Joanna yn cael ei lywio'n ymhlyg neu'n benodol gan astudiaethau rhyw a theori ffilm ffeministaidd, ac mae'n defnyddio dadansoddiad cyd-destunol cadarn sy'n llywio dadansoddiadau esthetig a thematig o destunau ffilm a theledu.

Mae hi wedi cyhoeddi'n eang ym maes ffilm a theledu. Yn fwyaf diweddar mae hi wedi cyhoeddi ar Shane Meadows ar gyfer y Journal of British Cinema and Television, ac ar gynrychiolaeth ymfudiad Pwylaidd i Brydain Fawr yn y gyfres deledu Pwylaidd Londyń czycy / Londoners (2008 - 2009), disgyrsiau newidiol Dwyrain Ewropannes yn gyfoes Sinema Prydain ar gyfer Astudiaethau Beirniadol mewn Teledu a Datblygiadau yn Sinema Dwyrain Ewrop Er 1989 ar gyfer The Routledge Companion to World Cinema (2017).

Mae hi wedi cyd-olygu Gender in Cultures (gydag EH Oleksy; Peter Lang 2004) ac ar hyn o bryd mae'n cwblhau dau lyfr: monograff ar gyfarwyddwr Pwylaidd-Prydeinig, Pawel Pawlikowski, a enillodd Oscar, The Cinema of Pawel Pawlikowski: Sculpting Stories for Directors 'Cuts Series, Gwasg Prifysgol Columbia a pharatoi llawysgrif ar gyfer Ail-lunio Sinema'r Byd: Cyfres Tensiynau Rhanbarthol a Thrawsnewidiadau Byd-eang O Valiant Warriors i Mewnfudwyr Gwaedlyd: Pwyliaid yn Sinema, Routledge.

Meysydd Arbenigedd

  • Sinema Ewropeaidd
  • Sinema Prydain
  • Sinema Dwyrain Ewrop / Gwlad Pwyl
  • Sinema Drawswladol
  • Rhyw mewn Ffilm
  • Hunaniaeth a Ffilm
  • Pawel Pawlikowski
  • Astudiaethau Teledu