Dr Jon Burnett

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604681

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

136
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae diddordebau ymchwil Jon yn amlddisgyblaethol, gan ganolbwyntio ar lafur gorfodol, hiliaeth a neoryddfrydiaeth, polisi lloches a thrais sefydliadol. Mae'r ymchwil y mae wedi'i chynnal wedi cynnwys y polisïau a'r arferion sy'n sail i lafur gorfodol a'r risgiau a wynebir gan y rhai sy'n gweithio o dan amodau o'r fath, cam-drin meddygol mewn lleoliadau cosbol (yn enwedig Canolfannau Cadw Mewnfudwyr), 'troseddau casineb' a thrais hiliol, a dadleoli cymunedau drwy bolisi cymdeithasol a pholisi mewnfudo.

Cyn dod i Brifysgol Abertawe, bu Jon yn gweithio yn Positive Action for Refugees and Asylum Seekers (PAFRAS), Cyfiawnder Iechyd a'r Sefydliad Cysylltiadau Hiliol.

Meysydd Arbenigedd

  • llafur gorfodol
  • gwaith answyddogol
  • cydlyniant cymunedol
  • troseddoli