Dr Grazia Todeschini

Dr Grazia Todeschini

Uwch-ddarlithydd Er Anrhydedd, Science and Engineering - Faculty

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606675

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Ymunais â'r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe ar ôl chwe blynedd o waith yn y diwydiant pŵer gyda'r nod o ddefnyddio fy mhrofiad i ddatrys yr heriau sy'n gysylltiedig ag integreiddio dyfeisiau electroneg pŵer yn y systemau trosglwyddo a dosbarthu, gan ganolbwyntio ar faterion ansawdd pŵer.

Rwy'n angerddol am addysgu ac rwy'n defnyddio fy mhrofiad proffesiynol i ddarparu enghreifftiau ymarferol yn fy narlithoedd.

Rwy'n weithgar mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd ac rwy'n ceisio hyrwyddo pynciau STEM o fewn grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://engweb.swan.ac.uk/~grazia.todeschini/home.html

Meysydd Arbenigedd

  • Ansawdd pŵer
  • Modelu a dadansoddi systemau pŵer
  • Lliniaru harmonig
  • Ffynonellau ynni adnewyddadwy
  • Storio ynni.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Systemau trydanol
Peiriannau trydanol
Electroneg pŵer

Ymchwil Cydweithrediadau