Dr Gideon Calder

Dr Gideon Calder

Athro Cysylltiol mewn Athroniaeth Gymdeithasol a Pholisi, Politics, Philosophy and International Relations

Cyfeiriad ebost

124
Llawr Cyntaf
Adeilad Haldane
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Gideon Calder sy’n cyfarwyddo rhaglen Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae’n darlithio’n bennaf ar anghydraddoldeb, plant a’r teulu, ac o theory gwleidyddol a chymdeithasol. Mae ei ymchwil yn ffocysu ar  berthnasau rhwng gwerthoedd, polisi ac ymarfer, a sut mae pob un yn hysbysu’r llall. Mae’n awdur neu’n olygydd 10 llyfr, yn ogystal a 60 erthygl a phenodau. Mae’n gyd-olygydd y newyddiadur Ethics and Social Welfare, ac eisoes wedi golygu Res Publica – ac wedi adolygu dros 40 o wahanol newyddiaduron academaidd. Mae ef wedi ymddangos yn rheolaidd ar BBCTV a radio, ac mae’n aelod o’r Bwyllgor Gweithredol o Gymdeithas Polisi Cymdeithasol, ac yn gymrawd o’r RSA, ac yn Gadair o’r Newport Fairness Commission.

Meysydd Arbenigedd

  • Plentyndod
  • Teuluoedd
  • Anghydraddoldeb
  • Symudedd cymdeithasol a chyfleoedd bywyd
  • Cyd-gynhyrchiad
  • Moeseg broffesiynol
  • Cyfiawnder cymdeithasol
  • Theori gymdeithasol a gwleidyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Cymdeithaseg a gwleidyddiaeth polisi cymdeithasol 

Y teulu, plentyndod a phlant

Tlodi ac allgáu cymdeithasol

Cyfiawnder cymdeithasol

Moeseg broffesiynol

Ymchwil